Skip to main content

Cztery nowe ETN-y Barclays Bank na NYSE Arca

W lipcu i sierpniu 2011 r. Barclays Bank wprowadził na platformę NYSE Arca swoje kolejne instrumenty finansowe typu ETN oferowane pod marką iPath (są to uprzywilejowane, niezabezpieczone papiery dłużne emitowane przez ten bank).

11 lipca 2011 r. na NYSE Arca pojawił się iPath Long Enhanced S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN (II). Instrument ten jest powiązany z lewarowaną stopą zwrotu z indeksu S&P 500 VIX Mid-Term Futures TR. Jest to indeks dający ekspozycję na zmienność amerykańskiego rynku akcji poprzez CBOE Volatlity Index (VIX Index), czyli tzw. indeks strachu. Indeks S&P 500 VIX Mid-Term Futures oferuje ekspozycję na dzienną rolowaną długą pozycję w średnioterminowych kontraktach futures na VIX (kontrakty cztero-, pięcio-, sześcio- i siedmiomiesięczne). Roczna opłata wynosi 0,89%, a termin wygaśnięcia tego instrumentu to lipiec 2021 r.

12 lipca miało miejsce pierwsze notowanie instrumentów iPath US Treasury 5-year Bull ETN oraz iPath US Treasury 5-year Bear ETN. Ich wyniki są powiązane ze stopą zwrotu Barclays Capital 5Y US Treasury Futures Targeted Exposure Index (pierwszy ETN porusza się zgodnie z zachowaniem tego indeksu, zaś drugi w kierunku przeciwnym). Stopy zwrotu tego indeksu zależą od wzrostu lub spadku rentowności pięcioletnich amerykańskich obligacji skarbowych. Jest on skonstruowany w taki sposób, że jego wartość rośnie, kiedy rentowność tych obligacji spada, zaś spada, kiedy rentowność tych papierów wzrasta. W celu osiągnięcia takiej ekspozycji indeks ten naśladuje stopy zwrotu hipotetycznej inwestycji w ważoną długą pozycję na kontraktach futures na pięcioletnie amerykańskie obligacje skarbowe notowane na CBOE (Chicago Board of Trade). Roczna opłata w przypadku obu ETN-ów wynosi 0,75%. Wygasają one w lipcu 2021 r.

18 sierpnia na NYSE Arca zadebiutował iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN. Instrument ten został zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić inwestorom realizowanie strategii dynamicznej zmienności (dynamic volatility) na amerykańskim rynku akcji. Jego wyniki są uzależnione od wyników S&P 500 Dynamic VIX Futures TR Index. Indeks ten dynamicznie alokuje środki między indeksami S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Excess Return oraz S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index Excess Return poprzez monitorowanie stopnia wystromienia krzywej implikowanej zmienności. Indeks ten reaguje pozytywnie na wzrost zmienności na rynku i ma na celu obniżenie kosztów rolowania inwestycji powiązanych z przyszłą implikowaną zmiennością. Roczny koszt tego instrumentu to 0,95%. Termin jego wygaśnięcia to sierpień 2021 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.