Skip to main content

12 instrumentów finansowych typu ETN Commerzbanku z ekspozycją na amerykański rynek akcji

20 lutego 2012 r. na Deutsche Boerse (Xetra) zadebiutowało 12 instrumentów dłużnych typu ETN (exchange-traded note) wyemitowanych przez Commerzbank AG (funkcjonują one pod nazwą Coba).

Instrumenty te pozwalają inwestorom partycypować w dziennych zmianach cen kontraktów futures na główne indeksy amerykańskiego rynku akcji: Dow Jones Industrial Average (DJIAF), NASDAQ-100 (NDXF) i S&P 500 (SPXF). Inwestorzy mogą korzystać zarówno ze wzrostu cen tych instrumentów, jak też ich spadku, gdyż oferta Commerzbanku obejmuje zarówno ETNs naśladujące wprost ich ceny (Long), jak też ETNs zachowujące się przeciwnie do zmian ich cen (Short). Inwestorzy mogą uzyskać lewarowaną ekspozycję na ceny ww. kontraktów przy zastosowaniu trzykrotnej dźwigni (3x i -3x) lub czterokrotnej dźwigni (4x i -4x).

W praktyce instrumenty te naśladują indeksy strategiczne składające się ze składnika dźwigni i składnika stopy procentowej. Składnik dźwigni jest oparty na dziennych procentowych zmianach wartości określonych kontraktów futures. Z kolei składnik stopy procentowej reprezentuje inwestycję w pozbawione ryzyka instrumenty finansowe rynku pieniężnego pomniejszone o opłaty indeksowe i koszty zabezpieczenia.

Lista nowych exchange-traded notes Commerzbanku przedstawia się następująco:

 • Coba 3x DJIAF Daily Long

 • Coba 4x DJIAF Daily Long

 • Coba -3x DJIAF Daily Short

 • Coba -4x DJIAF Daily Short

 • Coba 3x SPXF Daily Long

 • Coba 4x SPXF Daily Long

 • Coba -3x SPXF Daily Short

 • Coba -4x SPXF Daily Short

 • Coba 3x NDXF Daily Long

 • Coba 4x NDXF Daily Long

 • Coba -3x NDXF Daily Short

 • Coba -4x NDXF Daily Short

Roczna stawka opłaty za zarządzanie (management fee) w przypadku wszystkich ww. instrumentów finansowych wynosi 0,50% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.