Skip to main content

Styczeń 2021 r.

Wartość aktywów netto funduszy pasywnie zarządzanych (ETF-ów i funduszy indeksowych) na świecie w podziale na klasy aktywów w latach 2007-2020 (w bln USD).

Źródło: R. Wigglesworth, A theory of (almost) everything for financial markets, Financial Times, 29.12.2020.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.