Skip to main content

Wrzesień 2020

Skumulowane napływy netto kapitału do amerykańskich funduszy ETF w zależności od wysokości ich kosztów w okresie od czerwca 2019 r. do maja 2020 r. (krzywa granatowa – fundusze o najniższych kosztach, krzywa czerwona – fundusze o średnim poziomie kosztów, krzywa seledynowa – fundusze o najwyższych kosztach)Źródło: R. Wigglesworth, ETF backers declare victory after `largest ever stress test`, Financial Times, 5.08.2020

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.