Skip to main content

Styczeń 2017

Wielkość napływów/odpływów środków finansowych do/z amerykańskich funduszy akcyjnych aktywnie i pasywnie zarządzanych (indeksowych funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF) w latach 2007-2016 (listopad)Źródło: „Looking for Easy Games. How Passive Investing Shapes Active Management”, Credit Suisse, January 4, 2017, s. 5.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.