Skip to main content

Marzec 2022 r.

Napływ (odpływ) netto kapitału do (z) aktywnie zarządzanych funduszy ETF i aktywnie zarządzanych tradycyjnych funduszy inwestycyjnych w USA w latach 2010-2021 (w mld USD).

Źródło: K. Lynch, 7 Charts on the Rapid Ascent of Active ETFs, Morningstar, 16.02.2022 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.