Skip to main content

Marzec 2020

Udział procentowy (pod względem wartości zarządzanych aktywów) aktywów pasywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych o stałym dochodzie (fixed income) w aktywach funduszy o stałym dochodzie ogółem w Azji, Stanach Zjednoczonych, Europie i wśród funduszy transgranicznych w latach 2009-2019.”Morningstar Direct Fund Flows Commentary. 2019 Global Report”, Morningstar, February 2020, s. 9.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.