Skip to main content

Maj 2021 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rumi Mahmood, The Top 20 Largest ESG Funds – Under the Hood, April 2021, MSCI ESG Research.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.