Skip to main content

Luty 2022 r.

Napływy/odpływy netto kapitału do/z aktywnie i pasywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych w latach 2012-2021 (w mld USD).

Źródło: A. Sabban, R. Jackson, Morningstar U.S. Fund Flows: Records Smashed in 2021. Investors embraced passive funds and tried to counter inflation, s. 2, Morningstar, 14.01.2022.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.