Skip to main content

Luty 2018

Okres inwestowania w ETF-y (lewy wykres) i planowana zmiana w wykorzystaniu ETF-ów w najbliższych 12 miesiącach (prawy wykres). Wyniki ankiety przeprowadzonej przez BlackRock (BlackRock ETF Pulse Survey) na przełomie sierpnia i września 2017 r. wśród ponad 1000 amerykańskich inwestorów w wieku od 25 do 74 lat, posiadających ponad 100 tys. USD w możliwych do zainwestowania aktywach i posiadających wiedzę nt. ETF-ów (wyniki ankiety zostały opublikowane w końcu stycznia 2018 r.).Źródło: https://www.ishares.com/us/resources/insights/etf-pulse/etf-usage.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.