Skip to main content

Lipiec 2019

Mediany annualizowanych nadwyżkowych stóp zwrotu w ujęciu brutto i netto (po uwzględnieniu kosztów) aktywnie zarządzanych akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Europie w 12 kategoriach (według klasyfikacji spółki Morningstar) dla okresów pięcioletnich, rolowanych w latach 2000-2018 (w %).Źródło: Natalia Wolfstetter, Should You Go Active in Europe Equity Funds? What historical returns can teach us about selecting Europe equity funds in 12 Morningstar Categories, Morningstar, 10.06.2019.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.