Skip to main content

Czerwiec 2022 r.

Napływ netto kapitału do akcyjnych instrumentów typu ETP (w tym do ETF-ów) w Stanach Zjednoczonych w latach 2019-2022 (kwiecień) (w mld USD)

Źródło: S. Johnson, ETF investing plummets to lowest level since Covid crisis hit, Financial Times, 9.05.2022 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.