Skip to main content

Czerwiec 2021 r.

Stopy zwrotu z akcji wybranych spółek z indeksu S&P 100 (od roku 2018) i udział funduszy ETF w ich akcjonariacie.

Źródło: Steve Johnson, Large-cap US stocks with high ETF ownership have underperformed (na podstawie badania Vincenta Deluarda – StoneX), Financial Times, 17.05.2021 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.