Skip to main content

Czerwiec 2020

Napływy netto kapitału do europejskich akcyjnych, dłużnych i towarowych funduszy ETF i instrumentów typu ETP od czerwca 2019 r. do kwietnia 2020 r. (mln euro).Źródło: Athanasios Psarofagis, EMEA ETP Flows – April 2020, Bloomberg, 6.05.2020 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.