Skip to main content

Czerwiec 2018

Procentowy udział w aktywach funduszy zarządzanych aktywnie i pasywnie w rożnych regionach świata – stan na koniec 2017 r.Źródło: K. McDevitt, A. Lamy, 2017 Global Asset Flows Report. Flows set new record in 2017; fixed income is still in favor, Morningstar, 16 May 2018, s. 10.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.