Skip to main content

Czerwiec 2017

Dane statystyczne dotyczące udziału tzw. Wielkiej Trójki (tj. trzech największych firm na rynku pasywnego zarządzania aktywami) – BlackRock, Vanguard i State Street – w akcjonariacie amerykańskich spółek publicznych.Źródło: J. Fitchner, E. M. Heemskerk, J. Garcia-Bernardo „Hidden power of the Big Three? Passive index funds, re-concentration of corporate ownership and new financial risk”, Business and Politics, vol. 19, issue 2, s. 298-326.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.