Skip to main content

Zarządzanie ETF-ami typu long i short

W artykule opisane zostały różnorodne aspekty związane z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym funduszy ETF typu long i short.

Ponadto, analizie poddane zostały koszty zarządzania funduszem Beta ETF WIG20short na tle europejskich akcyjnych ETF-ów typu short i krajowych funduszy inwestycyjnych realizujących zbliżoną politykę inwestycyjną.

Aktualizacja (25.02.2020 r.): W dniu 24 lutego 2020 r. zarząd AgioFunds TFI podjął uchwałę obniżającą opłatę za zarządzanie pobieraną w funduszu Beta ETF WIG20short PFIZ z 2,00% do 1,00% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.