Skip to main content

W co inwestują krajowe fundusze indeksowe

Krajowe fundusze indeksowe, mimo iż dążą do naśladowania wyniku inwestycyjnego określonego indeksu lub benchmarku, realizują swój cel inwestycyjny w różnorodny sposób, lokując aktywa zarówno w akcje czy obligacje, jak też np. w ETF-y. Szczegóły w poniższej analizie przygotowanej przez Tomasza Miziołka.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.