Skip to main content

Ryzyko towarzyszące inwestowaniu w ETF-y

Na stronie konferencji online „Jak inwestować na giełdzie” (https://jakinwestowacnagieldzie.pl/), która odbyła się 13 maja 2021 roku, dostępne jest wideo zawierające moją prezentację „Ryzyko towarzyszące inwestowaniu w ETF-y„, które obejmuje następujące zagadnienia:

  • Fundusz ETF – podstawowe informacje, najważniejsze zalety
  • Główne typy ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
  • Informacje na temat ryzyka inwestowania w fundusze inwestycyjne (w tym fundusze ETF) w polskim prawie i ich źródła
  • Specyficzne rodzaje ryzyka występujące przy inwestowaniu w pasywnie zarządzane fundusze ETF

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.