Skip to main content

Rekordowe zainteresowanie ETF-ami na warszawskim parkiecie

Miniony tydzień okazał się rekordowy pod względem wartości obrotu i liczby transakcji tytułami uczestnictwa funduszy ETF na GPW w Warszawie.

Miniony tydzień, tak obfity w dramatyczne wydarzenia na GPW w Warszawie, zapisał się w szczególny sposób także w segmencie funduszy ETF notowanych na warszawskim parkiecie. Okazał się on bowiem rekordowy jeśli chodzi o aktywność inwestorów dokonujących transakcji tymi instrumentami finansowymi. Łączna wartość obrotów sesyjnych tytułami uczestnictwa funduszy ETF w ubiegłym tygodniu (od 8 do 12 sierpnia 2011 r.) wyniosła aż 23,45 mln zł (5,71 mln euro), czyli była zbliżona do dotychczasowej średniej miesięcznej wartości obrotów ETF-ami na GPW. Średnia dzienna wartość transakcji sięgnęła zatem 4,69 mln zł (najwyższą odnotowaliśmy 8 sierpnia – 5,91 mln zł oraz 11 sierpnia – 5,56 mln zł) – to aż o 356% więcej niż średnia dzienna wartość transakcji ETF-ami od ich pojawienia się na GPW w Warszawie (22.09.2010 r.) do końca czerwca br.

Zdecydowanie największym zainteresowaniem inwestorów cieszył się fundusz Lyxor ETF WIG20 – całkowita wartość obrotów jego tytułami uczestnictwa wyniosła 23,18 mln zł, co stanowiło 98,8% łącznych obrotów ETF-ami w analizowanym okresie. Do tego należy dodać transakcję pakietową przeprowadzoną 8 sierpnia, której wartość wyniosła 9,96 mln zł (tego dnia właściciela zmieniło 40 tys. tytułów uczestnictwa Lyxor ETF WIG20).

Wyraźny wzrost zainteresowania ETF-ami był widoczny również w statystykach pokazujących liczbę przeprowadzanych transakcji. W minionym tygodniu zawarto w sumie 582 transakcje ETF-ami, co oznacza że dzienne dokonywano 116 transakcji (najwięcej transakcji zawarto 10 i 11 sierpnia – odpowiednio 133 i 129). Tymczasem dotychczasowa średnia dzienna liczba transakcji (od 22.09.2010 r. do 30.06.2011 r.) wynosiła 33. To kolejny dowód na to, iż wzrost zmienności na giełdzie w Warszawie był czynnikiem sprzyjającym aktywności inwestorów. Wzrost obrotów mógłby być z pewnością jeszcze większy, gdyby inwestorzy w Warszawie mogli także zawierać transakcje funduszem typu „short” na WIG20 – na razie jednak nie ma żadnych informacji na temat planów wprowadzenia tego typu instrumentu na warszawski parkiet.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.