Skip to main content

Rekordowa zmienność notowań tytułów uczestnictwa Lyxor ETF WIG20 w sierpniu

Trzy dotychczasowe tygodnie sierpnia okazały się rekordowe jeśli chodzi o zmienność notowań tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor ETF WIG20. Tymczasem w USA instrumenty finansowe oparte na indeksie zmienności VIX przeżywały na początku sierpnia okres niebywałej prosperity.

Znaczący wzrost zainteresowania transakcjami ETFW20L w trzech minionych tygodniach (zwłaszcza zaś w końcu pierwszego i w drugim tygodniu sierpnia) to w dużej mierze rezultat zwiększonej zmienności notowań tego instrumentu finansowego, które oczywiście podążały w ślad za notowaniami indeksu WIG20. Wystarczy powiedzieć, iż od 1 do 19 sierpnia średnia dzienna zmiana notowań tytułów uczestnictwa funduszu Lyxor ETF WIG20 wyniosła 2,96% (maksymalnie sięgnęła -7,16% 18 sierpnia oraz -6,02% 10 sierpnia), podczas gdy w okresie wcześniejszym (od pierwszego notowania we wrześniu 2010 r. do końca lipca br.) wynosiła tylko 0,69% (maksymalnie sięgnęła zaledwie +3,22% 5 października 2010 r.). W sierpniu aż siedmiokrotnie (na 14 sesji giełdowych) dzienna zmiana notowań tytułów uczestnictwa Lyxor ETF WIG20 okazała się większa niż 3 procent (w tym pięciokrotnie były to ponad trzyprocentowe spadki, a jedynie dwukrotnie ponad trzyprocentowe wzrosty), podczas gdy w poprzednich ponad 10 miesiącach zdarzyły się w sumie jedynie 2 takie przypadki (5.10.2010 r. i 3.03.2011 r.).

Wzrost zmienności obserwowany również na giełdach światowych może być przez inwestorów wykorzystywany m.in. poprzez nabywanie tytułów uczestnictwa funduszy ETF lub instrumentów typu ETN dających ekspozycję na zmienność określonych indeksów giełdowych (volatility ETFs, volatility ETNs). Instrumenty tego typu w okresie największych spadków na parkietach (czyli w pierwszej dekadzie sierpnia) przyniosły ponadprzeciętne zyski – dotyczyło to w szczególności instrumentów typu ETF i ETN opartych na indeksie VIX, czyli tzw. indeksie strachu (nieco upraszczając jest to indeks ilustrujący zmienność indeksu obejmującego 500 największych amerykańskich firm, czyli indeksu S&P 500). Przykładowo S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) (to najpopularniejszy volatility ETN) zyskał 4 sierpnia 20%, natomiast 8 sierpnia blisko 15% (tego dnia obroty tym instrumentem wyniosły 102 mln sztuk, podczas gdy wcześniejszy średni dzienny wolumen wynosił 31 mln sztuk). Z kolei C-Tracks ETN Citi Volatility Index Total Return (CVOL) zyskał 8 sierpnia na wartości 33,4% (czterotygodniowa stopa zwrotu sięgnęła 81,8%). Prawdopodobnie najlepszy rezultat uzyskał lewarowany (x2) ETN oparty na indeksie VIX – Daily 2x VIX Short-Term ETN (TVIX), którego zysk w dniu 4 sierpnia wyniósł 40%, a dwutygodniowa stopa zwrotu (do 9 sierpnia) sięgnęła aż 105%.

Ponieważ instrumenty typu ETF i ETN dające ekspozycję na zmienność rynków giełdowych są obecnie tworzone prawie wyłącznie w oparciu o indeksy najważniejszych giełd światowych, trudno oczekiwać aby w najbliższym czasie (o ile w ogóle) na GPW w Warszawie pojawił się tego typu produkt wykorzystujący zmienność indeksu WIG20. Gdyby jednak jakimś cudem tak się stało, inwestorzy dokonujący transakcji na warszawskim parkiecie zyskaliby znakomity instrument inwestycyjny do wykorzystania w niepewnych czasach.

Z drugiej strony należy jednak też pamiętać, iż podczas giełdowej flauty instrumenty tego typu mogą okazać się bardzo ryzykowne. Świadczą o tym chociażby rezultaty wymienionych wcześniej ETF-ów – np. S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) mimo ostatnich zysków w perspektywie 2011 r. znajduje się nadal na ponad 40% minusie, C-Tracks ETN Citi Volatility Index Total Return (CVOL) stracił w tym roku 38,8%, a S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN (VXZ) zniżkował w tym roku o 18%. Jednak i w takim przypadku inwestorzy mogą znaleźć coś dla siebie – Daily Inverse VIX Short-Term ETN (XIV) (to odwrotny ETN oparty na indeksie VIX) do momentu wzrostu zmienności na amerykańskich parkietach na początku sierpnia był jednym z najlepszych ETPs (exchange-traded products) 2011 roku (wszyskie dane dotyczące opisywanych ETN-ów za: “Volatility ETFs: The Real Safe Heaven?” – tekst ten został opublikowany 9 sierpnia na portalu Business Insider).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.