Skip to main content

Portfele inwestycyjne funduszy indeksowych w Polsce (2021 r.)

Poniższa analiza przygotowana przez Tomasza Miziołka na podstawie danych z rocznych sprawozdań finansowych 29 krajowych funduszy indeksowych (akcyjnych, dłużnych, lewarowanych, odwrotnych (short) i surowcowych) wskazuje na różnorodne podejście osób zarządzających do osiągnięcia celu inwestycyjnego jakim jest jak najdokładniejsze odzwierciedlenie wyniku określonego indeksu lub benchmarku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.