Skip to main content

Ochrona interesów uczestników funduszy inwestycyjnych w kontekście zjawiska ukrytego indeksowania

Ukryte indeksowanie występuje – z różną intensywnością – w wielu europejskich krajach i naraża inwestorów na poważne straty.

Ukryte indeksowanie jest praktyką stosowaną przez firmy asset management polegającą na dość pasywnym zarządzaniu portfelem przez fundusze deklarujące aktywne podejście do zarządzania, przy równoczesnym pobieraniu relatywnie wysokiej opłaty za zarządzanie, nieadekwatnej do wykazywanego zaangażowania. W artykule zaprezentowana została istota ukrytego indeksowania, rozmiary tego zjawiska na europejskim rynku funduszy inwestycyjnych oraz jego konsekwencje i sposoby przeciwdziałania w wybranych państwach.

T Miziołek – Ochrona interesów uczestników funduszy inwestycyjnychw kontekście zjawiska ukrytego indeksowania.pdf

Opis bibliograficzny: Miziołek Tomasz, Ochrona interesów uczestników funduszy inwestycyjnych w kontekście zjawiska ukrytego indeksowania, „Finanse i Prawo Finansowe”, vol. 3, no. 3, Łódź 2016, s. 63-80.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.