Skip to main content

Inwestycje krajowych funduszy pasywnych

Fundusze pasywne działające w Polsce – zarówno indeksowe jak i ETF-y -w rozmaity sposób starają się naśladować wyniki inwestycyjne określonego indeksu lub benchmarku. W poniższym tekście przeanalizowane zostały portfele wszystkich 38 funduszy pasywnych działających w Polsce, pod kątem składu ich portfela inwestycyjnego w końcu 2022 roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.