Skip to main content

Indeks WIGdiv szansą dla emitentów funduszy ETF i twórców funduszy indeksowych

Rozpoczęcie publikacji indeksu spółek dywidendowych – WIGdiv – powinno stać się istotnym impulsem dla instytucji finansowych, które chcą oferować krajowym inwestorom produkty indeksowe.

W pierwszej kolejności indeksem tym mogą zainteresować się towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które w swojej dotychczasowej ofercie nie posiadają funduszy dywidendowych opartych na polskich aktywach (choć na rynku funkcjonują nieliczne fundusze dywidendowe inwestujące na rynkach zagranicznych – są to: subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych należący do PZU SFIO Globalnych Inwestycji oraz subfundusze ING (L) Europejski Spółek Dywidendowych, ING (L) Globalny Spółek Dywidendowych i ING (L) Spółek Dywidendowych USA wchodzące w skład ING SFIO). Mogą one oczywiście zaproponować inwestorom aktywnie zarządzane fundusze dywidendowe, w przypadku których skład portfela będzie oparty na ich własnej metodologii, mogą jednak także zaoferować typowy produkt indeksowy (w formie funduszu otwartego), który będzie odzwierciedlał zachowanie indeksu WIGdiv. Być może wprowadzenie nowego indeksu zachęci któreś z TFI do stworzenia pierwszego funduszu portfelowego (w formie funduszu zamkniętego), którego zadaniem także byłoby naśladowanie zachowania WIGdiv.

Nie jest też wykluczone, że nowym indeksem warszawskiej giełdy zainteresują się emitenci funduszy typu ETF, tym bardziej że fundusze tego rodzaju są dość powszechne na zagranicznych parkietach. W samej tylko Europie funkcjonuje obecnie kilkanaście dywidendowych funduszy ETF – są to zarówno instrumenty posiadające ekspozycję na cały rynek europejski (lub rynek krajów strefy euro) (db x-trackers DJ STOXX Global Select Dividend 100 ETF, iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE), iShares Dow Jones U.S. Select Dividend (DE), iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 (DE), iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30, iShares EURO STOXX Select Dividend 30 (DE), iShares EURO STOXX Select Dividend 30, ETFlab EURO STOXX Select Dividend 30, ComStage ETF Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 TR, EURO STOXX Select Dividend 30 Source ETF, iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE), Lyxor ETF Europe Stoxx Select Dividend 30, Lyxor ETF Euro Stoxx 50 Dividends, AMUNDI ETF MSCI Europe High Dividend, AMUNDI ETF MSCI EMU High Dividend, db x-trackers DJ EURO STOXX Select Dividend 30 ETF) jak też ETF-y pozwalające inwestorom na czerpanie korzyści ze spółek dywidendowych w poszczególnych krajach (iShares FTSE UK Dividend Plus, iShares DivDAX (DE), ETFlab DAXplus Maximum Dividend, BBVA-Accion IBEX Top Dividendo ETF). Jeszcze więcej dywidendowych funduszy ETF jest obecnych w Stanach Zjednoczonych – na tamtejszym rynku w produktach tego typu specjalizuje się zwłaszcza spółka WisdomTree.

Pasywnie zarządzane fundusze dywidendowe mogą stanowić ciekawą ofertę w szczególności dla tych inwestorów, którzy nie stroniąc od rynku akcji jednocześnie preferują stosunkowo stabilne inwestycje pozwalające czerpać dochody zarówno z zysków kapitałowych, jak też z systematycznie wypłacanych dywidend. Wydaje się że tego rodzaju instrumenty finansowe mogą okazać się interesujące zwłaszcza pod kątem długoterminowych inwestycji (np. emerytalnych) – mogą być zatem ciekawą propozycją w ramach IKE. Pozostaje zatem cierpliwie czekać, aż tego typu produkty finansowe pojawią się w ofercie krajowych i zagranicznych firm zarządzających aktywami.

2 Replies to “Indeks WIGdiv szansą dla emitentów funduszy ETF i twórców funduszy indeksowych”

    • Dziękuję za pytanie. Niestety, w tej chwili nie ma ETF-a odwzorowującego wyniki indeksu WIGdiv.

Twój email nie zostanie opublikowany.