Skip to main content

Fundusze ETF w Polsce – lipiec 2011 r. (ETFs in Poland – July 2011)

Pierwszy wakacyjny miesiąc przyniósł ożywienie w segmencie funduszy ETF na GPW w Warszawie, czego dowodem był wzrost obrotów w stosunku do poprzedniego miesiąca o ponad 1/4.

Poniższa analiza zawiera dane na temat aktywności inwestorów (m.in. wartość obrotu, liczba transakcji) oraz parametrów inwestycyjnych (m.in. stopy zwrotu, współczynniki korelacji) funduszy ETF notowanych na GPW w Warszawie w lipcu 2011 r.

Fundusze ETF – lipiec 2011 r..pdf

W celu zapoznania się z analizą zapraszamy do rejestracji w serwisie etf.com.pl.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.