Skip to main content

Fundusze ETF – prosty sposób na inwestowanie w indeks

W latach 90-tych ubiegłego stulecia, w pierwszych latach funkcjonowania GPW w Warszawie, do domów maklerskich przychodzili inwestorzy, którzy zamiast złożyć zlecenie kupna akcji spółki, chcieli „kupić indeks” – WIG lub WIG20.

W serwisie IRIS Views prowadzonym przez GPW w Warszawie, stanowiącym forum prezentacji i wymiany poglądów na tematy krajowe i międzynarodowe, ukazał się tekst Tomasza Miziołka oraz Tomasza Wiśniewskiego, który na warszawskiej giełdzie odpowiada za rozwój indeksów giełdowych, produktów informacyjnych oraz instrumentów finansowych, zatytułowany „Fundusze ETF – prosty sposób na inwestowanie w indeks”. Można się z nim zapoznać na stronie http://www.gpw.pl/irisviews lub w pliku zamieszczonym poniżej.

fundusze_etf_pk.pdf

Tekst ten ukazał się także na stronie Project Syndicate Polska wydawanej jest przez Fundację Świat Idei, na której publikowane są komentarze najbardziej wpływowych światowych intelektualistów, ekonomistów, mężów stanu, naukowców i liderów biznesu. Link to strony z artykułem: http://www.project-syndicate.pl/artykul/prosty-sposob-na-inwestowanie-w-indeks,936.html.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.