Skip to main content

Europejski rynek indeksowych funduszy inwestycyjnych i determinanty jego rozwoju

Fundusze indeksowe stanowią obecnie niewielką część europejskiego rynku funduszy, ale ich rola wzrasta.

Dzieje się tak głównie z uwagi na ich konkurencyjne wyniki inwestycyjne i znacznie niższe wskaźniki kosztów w porównaniu z aktywnie zarządzanymi funduszami inwestycyjnymi.

Opis bibliograficzny: Miziołek Tomasz, Europejski rynek indeksowych funduszy inwestycyjnych i determinanty jego rozwoju, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H – Oeconomia”, vol. L, 4, Lublin 2016, s. 325-338.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.