Skip to main content

ETF-y na ten sam indeks – czynniki różnicujące ich atrakcyjność

W artykule poddano analizie trzy główne aspekty różnicujące fundusze ETF odwzorowujące wyniki inwestycyjne tego samego indeksu.

Czynnikami tymi są: względną jakość odwzorowania wyników indeksu przez fundusz, poziom kosztów go obciążających oraz poziom kosztów transakcyjnych ponoszonych przez inwestora w związku z zakupem/sprzedażą tytułów uczestnictwa danego ETF-a na giełdzie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.