Skip to main content

ETF oczami naukowca

Rozmowa Artura Wiśniewskiego (Stockbroker.pl) z Tomaszem Miziołkiem dotyczyła m.in. argumentów za inwestowaniem w ETF-y, badań naukowych dotyczących inwestowania w ETF-y (w tym jak wyglądają w krótkim i długim terminie wyniki inwestycyjne akcyjnych/obligacyjnych ETF-ów, czy warto się hedgować, jak przedstawia się jakość replikacji wyników indeksów w przypadku ETF-ów stosujących replikację syntetyczną i fizyczną), inwestowania w ETF-y na GPW w Warszawie i na giełdach zagranicznych, a także książki „International equity exchange-traded funds. Navigating Global ETF Market Opportunities and Risks„.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.