Skip to main content

Awans Polski do grona rynków rozwiniętych a przepływ kapitału z funduszy pasywnych

Decyzja FTSE Russell decyzja o przekwalifikowaniu Polski z kategorii rynków zaawansowanych wschodzących do rozwiniętych ma wymiar historyczny.

Artykuł zawiera analizę wpływu decyzji FTSE Russell na potencjalny napływ/odpływ kapitału finansowego z funduszy pasywnych (głównie funduszy ETF) do/z Polski.

Jest to nieco zmieniona wersja artykułu „Awans Polski a przepływ kapitału z funduszy pasywnych”, który ukazał się w „Parkiecie” w dniu 30 października 2017 r. (nr 246 (6475), s. 13.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.