Skip to main content

50 największych funduszy ETF na świecie – cz. 4

Czwarta część prezentacji największych ETF-ów na świecie (pozycje od 20 do 11).

W artykule zostały przedstawione fundusze ETF znajdujące się w drugiej dziesiątce rankingu największych ETF-ów na świecie (według stanu na połowę maja 2020 r.). W tym gronie znalazło się 8 funduszy akcyjnych (z czego 5 amerykańskich i 3 japońskie) i 2 fundusze dłużne. Wśród prezentowanych funduszy są m.in. największy wzrostowy (growth) ETF, największy wartościowy (value) ETF i największy ETF inwestujący w akcje spółek z rynków wschodzących (emerging markets).

 

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.