Skip to main content

Zmiana indeksu replikowanego przez iShares MSCI Poland Investable Market Index Fund

Notowany na platformie NYSE Arca iShares MSCI Poland Investable Market Index Fund – jeden z czterech funduszy ETF posiadających ekspozycję na polski rynek akcji (poza nim są to fundusze Lyxor ETF WIG20 notowany na GPW w Warszawie, iShares MSCI Poland notowany na London Stock Exchange i Deutsche Boerse oraz Market Vectors Poland ETF notowany na NYSE Arca) – w dniu 11 lutego (bądź tak szybko, jak to możliwe później) dokona zmiany swojej nazwy oraz zmiany odwzorowywanego indeksu.

Fundusz będzie odtąd funkcjonował jako iShares MSCI Poland Capped Investable Market Index Fund i będzie dążył do odzwierciedlenia stopy zwrotu indeksu MSCI Poland IMI 25/50 Index. Jest on ważony kapitalizacją (z uwzględnieniem współczynnika free float) i ma na celu odwzorowanie wyników akcji spółek notowanych na giełdzie w Polsce. Jest indeksem typu capped – jego metodologia przewiduje stosowanie limitów ograniczających udział jednego waloru w portfelu maksymalnie do 25% oraz łączny udział akcji posiadających co najmniej pięcioprocentową wagę w indeksie do maksymalnie 50%.

W końcu grudnia 2012 r. udział żadnej akcji w aktywach funduszu nie przekraczał 25%. Największymi pozycjami w jego portfelu były walory KGHM (12,11%), PKO BP (11,83%), PZU (11,04%), Bank Pekao (9,05%), PGE (6,01%) i PGNiG (5,08%). Łączny udział tych sześciu firm (które posiadają ponad 5-procentową wagę w aktywach) w portfelu funduszu przekraczał jednak 50% i wynosił 55,12%. Oznacza to, że udziały tych firm w portfelu indeksu zostaną prawdopodobnie zmniejszone w taki sposób, aby w sumie nie przekraczały 50 procent.

Analogiczne zmiany – polegające na zastąpieniu dotychczasowego indeksu indeksem typu capped – będą obowiązywały także m.in. w przypadku funduszy (nowe nazwy): iShares MSCI Brazil Capped Index Fund (będzie replikował MSCI Brazil 25/50 Index), iShares MSCI Chile Capped Investable Market Index Fund (MSCI Chile IMI 25/50 Index), iShares MSCI Mexico Capped Investable Market Index Fund (MSCI Mexico IMI 25/50 Index), iShares MSCI South Korea Capped Index Fund (MSCI Korea 25/50 Index) oraz iShares MSCI Thailand Capped Investable Market Index Fund (MSCI Thailand IMI 25/50 Index).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.