Skip to main content

Zdywersyfikowany chiński ETF Claymore Securities na parkiecie w Toronto

5 sierpnia na Toronto Stock Exchange miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu Claymore China ETF. Celem funduszu jest naśladowanie opracowanego przez spółkę AlphaShares indeksu AlphaShares China All-Cap. Strategia inwestycyjna funduszu zakłada inwestowanie w akcje spółek wchodzących w skład tego indeksu w takich samych proporcjach, w jakich są one obecne w portfelu indeksu. Oznacza to, że fundusz lokuje aktywa w akcje spółek mających siedzibę w Chinach (kontynentalnych), które są publicznie notowane na giełdzie papierów wartościowych. W przeciwieństwie do innych indeksów opisujących koniunkturę na chińskim rynku akcji, indeks AlphaShares China All-Cap cechuje się szeroką dywersyfikacją – zarówno sektorową, jak i pod względem kapitalizacji rynkowej. Maksymalny udział spółek z jednego sektora w indeksie nie może być wyższy niż 35%, a pojedynczej spółki – niż 5%. Aby zapewnić odpowiedni poziom płynności spółki, które chcą znaleźć się w portfelu indeksu, muszą się charakteryzować minimalną kapitalizacją rynkową (uwzględniająca free float) w wysokości 500 mln USD, zaś aby pozostać w portfelu indeksu nie mogą mieć kapitalizacji skorygowanej współczynnikiem free float niższej niż 400 mln USD. Skład portfela indeksu jest zmieniany co roku.

W praktyce Claymore China ETF nie inwestuje jednak bezpośrednio w akcje spółek z ww. indeksu, lecz uzyskuje ekspozycję na ten indeks poprzez nabywanie tytułów uczestnictwa bliźniaczego funduszu ETF notowanego na NYSE Arca – Claymore/AlphaShares China All-Cap ETF. W dniu 11 sierpnia największymi pozycjami w jego portfelu były akcje: China Mobile, CNOOC, Bank of China, China Construction Bank, Industrial & Commercial Bank of China, Petrochina Company, China Life Insurance i Baidu.com (ADR).

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest Claymore Investments, Inc., zaś market makerem BMO Nesbitt Burns Inc. Opłata za zarządzanie funduszem wynosi 0,70%.

Claymore Investments Inc. oferuje obecnie w Kanadzie 28 funduszy ETF oraz dwa zamknięte fundusze inwestycyjne. Ich łączne aktywa w końcu czerwca wynosiły ok. 4,5 mld USD. Claymore Investments Inc. należy do Guggenheim Partners LLC – globalnej firmy świadczącej zdywersyfikowane usługi finansowe, pod zarządzaniem której znajdują się środki finansowe o wartości przekraczającej 100 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.