Skip to main content

Wysyp nowych funduszy ETF na parkiecie w Toronto

Pierwsze tygodnie 2010 roku okazały się niezwykle udane dla segmentu exchange-traded funds na Toronto Stock Exchange (TSX).

Już 11 stycznia na parkiecie zadebiutował fundusz Claymore Advantaged High Yield Bond ETF wyemitowany przez trust Claymore ETF utworzony przez Claymore Investments. Jego celem inwestycyjnym jest replikacja Barclays Capital U.S. High Yield Very Liquid Index. Obejmuje on papiery dłużne spółek o ratingu nieinwestycyjnym (tj. BB lub niższym nadanym przez Standard & Poor`s, Ba albo niższym nadanym przez Moody`s Investors Service lub BB bądź niższym nadanym przez Fitch Ratings), o wartości emisji minimum 600 mln USD i o terminie zapadalności co najmniej 1 rok. Opłata za zarządzanie wynosi 0,50%.

25 stycznia na giełdzie w Toronto pojawiło się dziewięć kolejnych funduszy ETF – tym razem była to oferta Bank of Montreal (więcej informacji na ten temat można znaleźć <link href=’ezobject://551′>tutaj</link>).

Dwa dni później miało miejsce pierwsze notowanie sześciu funduszy iShares. Cztery z nich to fundusze akcyjne posiadające ekspozycję na rynki Brazylii, Chin, Indii oraz krajów Ameryki Łacińskiej: iShares MSCI Brazil Index Fund (naśladuje zachowanie indeksu MSCI Brazil), iShares China Index Fund (odzwierciedla performance indeksu FTSE/Xinhua China 25), iShares S&P CNX Nifty India Index Fund (replikuje S&P CNX Nifty Index) oraz iShares S&P Latin America 40 Index Fund (naśladuje S&P Latin America 40 Index). Dwa kolejne produkty iShares to fundusze obligacyjne zabezpieczone walutowo: iShares U.S. High Yield Bond Index Fund (CAD-Hedged) (replikuje Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index) oraz iShares U.S. IG Corporate Bond Index Fund (CAD-Hedged) (naśladuje Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index). Wszystkie nowe podmioty nabywają tytuły uczestnictwa emitowane przez amerykańskie fundusze będące odpowiednikami ww. funduszy iShares.

4 lutego rynek TSX wzbogacił się o trzy kolejne fundusze – tym razem ich emitentem była kanadyjska spółka BetaPro Management znana przede wszystkim z funduszy lewarowanych (leveraged ETFs) oraz funduszy odwrotnych lewarowanych (inverse leveraged ETFs). Tym razem wprowadziła ona na giełdę w Toronto trzy fundusze typu inverse (nielewarowane), czyli produkty zachowujące się przeciwnie do notowań benchmarku. Dwa z nich – Horizons BetaPro NYMEX Crude Oil Inverse ETF oraz Horizons BetaPro NYMEX Natural Gas Inverse ETF – posiadają ekspozycję na rynek surowcowy (odpowiednio ropy naftowej i gazu ziemnego). Trzeci – Horizons BetaPro S&P 500 Inverse ETF – jest zorientowany na amerykański rynek akcji. Wszystkie ww. fundusze odzwierciedlają dzienne zmiany cen swoich benchmarków. Opłata za zarządzanie wynosi w ich przypadku 1,15%. Łącznie BetaPro Management (spółka zależna Jovian Capital Corporation) zarządza 41 funduszami ETF notowanymi na TSX, z których 30 to fundusze typu leveraged lub inverse leveraged, 4 to fundusze dające ekspozycję typu long (nielewarowane) oraz siedem to fundusze typu inverse (również nielewarowane). Ich całkowite aktywa wynoszą 2,3 mld USD (stan na koniec stycznia br.), co daje BetaPro Management trzecie miejsce wśród firm zarządzających ETF-ami w Kanadzie.

Dziś – 9 lutego – na Toronto Stock Exchange zadebiutował kolejny fundusz ETF – Horizons AlphaPro S&P/TSX60 130/30 ETF. Jest to produkt zarządzany przez AlphaPro Management – spółkę zależną BetaPro Management. Fundusz ten inwestuje w spółki o dużej kapitalizacji wchodzące w skład indeksu S&P/TSX 60, przeważając te – które zdaniem Front Street Investment Management (firma ta pełni funkcję subdoradcy dla funduszu) – są fundamentalnie niedowartościowane oraz niedoważając te, które są przewartościowane. Według danych na koniec stycznia w aktywnie zarządzanych funduszach typu ETF AlphaPro Management ulokowanych było ok. 123 mln USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.