Skip to main content

Wysyp instrumentów finansowych typu ETN wyemitowanych przez UBS

We wrześniu i październiku 2011 r. UBS wyemitował w sumie 15 instrumentów finansowych typu ETN (exchange-traded note) funkcjonujących na rynku pod nazwą ETRACS, które znalazły się w obrocie na rynku NYSE Arca.

8 września miało miejsce pierwsze notowanie 12 ETN-ów opartych na indeksie CBOE Volatility (indeks VIX), który ilustruje zmienność na amerykańskim rynku akcji. Instrumenty te są powiązane z dziennymi zmianami indeksów z serii S&P 500 VIX Futures Index Series. Sześć z nich odwzorowuje dzienne zmiany indeksów typu long (ETRACS S&P 500 VIX Futures ETNs), natomiast pozostałe sześć dzienne zmiany indeksów typu short (ETRACS Daily Short S&P 500 VIX Futures ETNs). W obu przypadkach różnią się one między sobą średnimi ważonymi terminami zapadalności kontraktów futures na indeks VIX (weighted average VIX futures maturity) – od jednego do sześciu miesięcy. Opłata za naśladowanie (tracking fee) wynosi 0,85% w skali roku. Pełna lista nowych instrumentów (wygasających we wrześniu 2041 r.) jest widoczna poniżej:

 • UBS ETRACS Long 1-Month S&P 500 VIX Futures ETN

 • UBS ETRACS Long 2-Month S&P 500 VIX Futures ETN

 • UBS ETRACS Long 3-Month S&P 500 VIX Futures ETN

 • UBS ETRACS Long 4-Month S&P 500 VIX Futures ETN

 • UBS ETRACS Long 5-Month S&P 500 VIX Futures ETN

 • UBS ETRACS Long 6-Month S&P 500 VIX Futures ETN

 • UBS ETRACS Short 1-Month S&P 500 VIX Futures ETN

 • UBS ETRACS Short 2-Month S&P 500 VIX Futures ETN

 • UBS ETRACS Short 3-Month S&P 500 VIX Futures ETN

 • UBS ETRACS Short 4-Month S&P 500 VIX Futures ETN

 • UBS ETRACS Short 5-Month S&P 500 VIX Futures ETN

 • UBS ETRACS Short 6-Month S&P 500 VIX Futures ETN

15 września 2011 r. w obrocie giełdowym znalazły się dwa kolejne instrumenty finansowe typu ETN, tym razem oparte na indeksie ISE Solid State Drive. Indeks ten obejmuje akcje spółek, które aktywnie uczestniczące w tym segmencie przemysłu elektronicznego związanego z przechowywaniem danych, który dotyczy produkcji dysków typu SSD (solid state drive), czyli pamięci masowej zbudowanej w oparciu o pamięć flash. Indeks ten obejmuje obecnie walory 11 przedsiębiorstw odgrywających najważniejszą rolę w tym segmencie – największy udział w dniu 8 września w indeksie posiadały spółki Fusio-io, Western Digital, Seagate Technology i OCZ TECHNOLOGY. Pierwszy z tych instrumentów – UBS ETRACS ISE Solid State Drive Index ETN – odwzorowuje bezpośrednio wyniki ww. indeksu, natomiast drugi – UBS ETRACS Monthly 2xLeveraged ISE Solid State Drive Index ETN – dąży do uzyskania w ujęciu miesięcznym dwukrotności stopy zwrotu tegoż indeksu. W obu przypadkach opłata wynosi 0,65% w skali roku. Instrumenty te wygasają we wrześniu 2041 r.

5 października na NYSE Arca zadebiutował UBS ETRACS Monthly 2xLeveraged ISE Cloud Computing TR Index ETN. Instrument ten stara się wygenerować w skali miesiąca stopę zwrotu dwukrotnie wyższą od wyniku indeksu ISE Cloud Computing Total Return, który grupuje spółki (obecnie – 40) aktywnie uczestniczące w segmencie cloud computing branży IT. W dniu 3 października br. największy udział w portfelu indeksu posiadały akcje Amazon.com (4,68%), Blackboard (4,60%), RightNow Technologies (4,53%), Cisco Systems (4,14%) i Google (4,01%). Roczna opłata wynosi 0,60% w skali roku. Instrument ten wygasa w październiku 2041 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.