Skip to main content

Wkrótce pierwszy ETF w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Firma Dow Jones Indexes – jeden z czołowych dostarczycieli indeksów na świecie – udzielił licencji National Bank of Abu Dhabi (NBAD) na indeks Dow Jones GCC Titans 50 Total Return Index, który stanowić będzie podstawę do stworzenia pierwszego w Zjednoczonych Emiratach Arabskiich ETF-u. Po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń jednostki tego funduszu będą notowane na Abu Dhabi Securities Exchange.

Indeks Dow Jones GCC Titans 50 składa się z 50 największych spółek notowanych na sześciu rynkach wchodzących w skład Rady Krajów Zatoki Perskiej (Rady Współpracy Zatoki Perskiej) (Gulf Cooperation Council): Bahrajnu, Kuwejtu, Omanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W jego skład wchodzą po 3 największe spółki z danego kraju oraz 32 inne przedsiębiorstwa cechujące się najwyższą kapitalizacją i płynnością (uczestnik indeksu musi charakteryzować się średnią dzienną wartością obrotów na poziomie powyżej 0,5 mln USD). Jest to indeks ważony kapitalizacją rynkową, korygowany współczynnikiem free-float. Roczna rewizja indeksu ma miejsce w czerwcu. Jest on obliczany w dolarach amerykańskich. Według stanu na 12 października największy wpływ na zachowanie się indeksu miały: Al Rajhi Bank (Arabia Saudyjska), Saudi Basic Industries Corp. Arabia Saudyjska), Mobile Telecommunications Co. (Kuwejt) oraz Emirates Telecommunications (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Szacunkowe dane dotyczące wartości indeksu umożliwiające back-testing są dostępne od 31 grudnia 2003 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.