Skip to main content

Ważony fundamentalnie dłużny fundusz ETF z ekspozycją na rynki wschodzące w ofercie Invesco PowerShares

9 maja 2013 r. spółka Invesco PowerShares Capital Management wprowadziła na platformę NYSE Arca swój kolejny fundusz ETF – PowerShares Fundamental Emerging Markets Local Debt Portfolio. Oferuje on inwestorom możliwość uzyskania fundamentalnie ważonej ekspozycji na rynek papierów skarbowych (i instrumentów o podobnym charakterze) emitowanych przez kraje należące do grupy rynków wschodzących i denominowanych w lokalnych walutach. Wcześniej spółka uruchomiła podobnie skonstruowane fundusze ETF posiadające ekspozycję na amerykańskie obligacje korporacyjne typu high yield (PowerShares Fundamental High Yield Corporate Bond Portfolio – w listopadzie 2007 r.) oraz na obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym (PowerShares Fundamental Investment Grade Corporate Bond Portfolio – we wrześniu 2011 r.).

Argumentując zasadność uruchomienia dłużnego funduszu ETF odwzorowującego wyniki indeksu ważonego fundamentalnie, Invesco wskazuje, że tradycyjne indeksy obligacyjne są zazwyczaj ważone kapitalizacją – w tej sytuacji wagi ich uczestników są funkcją zarówno wielkości emisji papierów dłużnych, jak też ich bieżącej ceny. Konsekwencją tego rodzaju podejścia może być przypisywanie większych wag w portfelu indeksu tym emitentom, którzy dokonują większych emisji długu. Tymczasem w przypadku ważenia czynnikami fundamentalnymi (metodologia ta została rozwinięta przez Research Affiliates (RAFI)) wagi obligacji wyemitowanych przez poszczególne państwa są uzależnione od ich „ekonomicznego śladu” (economic footprint), w efekcie czego portfel takiego indeksu jest skorelowany ze zdolnością kraju do obsługi długu. W związku z powyższym w portfelu indeksu większe wagi posiadają obligacje mniej zadłużonych państw, które łatwiej obsługują swoje zadłużenie, co z konsekwencji oznacza, iż tak skonstruowany indeks cechuje się niższym ryzykiem kredytowym w relacji do indeksu ważonego kapitalizacją wyemitowanych instrumentów dłużnych. Ponadto regularne równoważenie portfela indeksu (mające miejsce co kwartał), przywracające pierwotne wagi poszczególnym uczestnikom (państwom) wykorzystuje potencjalne nieefektywności rynkowe w spreadach kredytowych poprzez kupowanie tańszych obligacji i sprzedawanie droższych.

Według przedstawiciela Invesco PowerShares dług państw zaliczanych do rynków wschodzących jest – z inwestycyjnego punktu widzenia – atrakcyjną klasą aktywów, ponieważ oferuje on inwestorom potencjalnie wyższą rentowność, zaś kraje te charakteryzują się z reguły niższymi wartościami wskaźnika długu do PKB w porównaniu do większości rynków rozwiniętych. PowerShares Fundamental Emerging Markets Local Debt Portfolio jest pierwszym funduszem ETF, który zapewnia dostęp do tej klasy aktywów denominowanych w lokalnych walutach, przy jednoczesnym wykorzystaniu ważenia czynnikami fundamentalnymi.

PowerShares Fundamental Emerging Markets Local Debt Portfolio odwzorowuje wyniki indeksu Citi RAFI Bonds Sovereign Emerging Markets Extended Local Currency Index (inwestuje conajmniej 80% kapitału w obligacje należące do ww. indeksu). W skład jego portfela wchodzą obligacje 18 państw wschodzących denominowane w ich lokalnych walutach. Warunkiem uczestnictwa w indeksie jest posiadanie przez obligacje ratingu na poziomie przynajmniej CC (wg. agencji Standard & Poor`s) lub Ca (wg. agencji Moody`s). Wybór krajów do portfela indeksu i określenie ich wag odbywa się – na podstawie metodologii RAFI – raz w roku. W dniu 13 września 2013 r. największe wagi w portfelu funduszu posiadały obligacje rosyjskie (11,82%), brazylijskie (9,04%), meksykańskie (8,49%), południowokoreańskie (8,20%) i indonezyjskie (6,60%). Średni ważony kupon portfela funduszu wynosi 6,56%, stopa zwrotu w terminie do wykupu 6,09%, efektywne duration 5,04 lat, a zapadalność instrumentów znajdujących się w portfelu 6,98 lat. Stawka wskaźnika kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,50% w skali roku. Fundusz przewiduje wypłacanie comiesięcznych dywidend.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.