Skip to main content

W listopadzie pierwszy chiński ETF na giełdzie w Sinagpurze

12 listopada na giełdę w Singapurze (Singapore Exchange Limited – SGX) zostanie wprowadzony pierwszy ETF, którego zachowanie będzie odzwierciedlać koniunkturę na rynku China A-Shares. Jest to rynek, na którym notowane są akcje chińskich spółek, denominowane i handlowane w juanach oraz notowane na giełdach w Szanghaju lub Shenzen. Dotychczas dostęp do tego rynku mieli wyłącznie chińscy inwestorzy oraz kwalifikowani zagraniczni inwestorzy instytucjonalni (Qualified Foreign Institutional Investors – QFIIs) zaakceptowani przez chiński organ nadzoru (China Securities Regulatory Commision – CSRC). Już wkrótce, po rozpoczęciu notowań na singapurskim parkiecie United FTSE/Xinhua China A50 ETF, rynek ten stanie się pośrednio dostępny także dla inwestorów z Singapuru i regionu Azjji Południowo-Wschodniej.

United FTSE/Xinhua China A50 ETF będzie pierwszym ETF-em z ekspozycją na rynek China A-shares denominowanym i hanbdlowanym w dolarach singapurskich. Indeksem bazowym nowego ETF-u jest FTSE/Xinhua China A50 Index, który odzwierciedla zachowanie 50 największych spółek (pod względem kapitalizacji) z rynku China A-shares. Podmiotem, który wprowadzi go na rynek jest UOB Asset Management Limited, dla którego będzie to pierwszy tego rodzaju instrument finansowy wprowadzony na parkiet giełdowy.

Po wprowadzeniu tego ETF-u oferta SGX będzie obejmować 43 ETF-y z ekspozycją na rynki akcji (w Singapurze, Indiach, Azji Północnej, krajach ASEAN-u, Stanach Zjednoczonych, Europie Wschodniej, Ameryce Łacińskiej i krajach emerging markets) oraz na rynki towarowe (w tym złoto).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.