Skip to main content

Vanguard utworzył fundusz z ekspozycją na rynki nieruchomości poza USA

Vanguard – trzecia co do wielkości firma na światowym rynku ETF-ów – zaoferowała inwestorom Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund. Fundusz ten daje ekspozycję na rynki międzynarodowe rynki nieruchomości w krajach rozwiniętych (bez Stanów Zjednoczonych) i rozwijających się. Inwestuje on w REITs (real estate investment trusts) oraz REOCs (real estate operating companies). REITs i REOCs to spółki, które nabywają biurowce, hotele i inne nieruchomości. Fundusz odzwierciedla zachowanie indeksu S&P Global ex-U.S. Property. Jest to indeks ważony kapitalizacją (z uwzględnieniem free float`u), który obejmuje akcje 425 spółek nieruchomościowych z 35 krajów. Fundusz zaoferował inwestorom tradycyjne tytuły uczestnictwa, jak też tytuły uczestnictwa typu ETF. W przypadku tych ostatnich roczne koszty wynoszą 0,35% – dla porównania według danych Lippera średnia stawka kosztów (ważonych aktywami) w tradycyjnych międzynarodowych funduszach inwestycyjnych rynku nieruchomości kształtuje się na poziomie 1,31% (dla analogicznych ETF-ów jest to 0,54%). Tytuły uczestnictwa funduszu od 1 listopada są notowane na NASDAQ.

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund stanowi uzupełnienie oferty tego providera jeśli chodzi o rynek nieruchomości – dotychczas w jego ofercie znajdował się bowiem Vanguard REIT Index Fund (funkcjonujący od 1996 r., tytuły uczestnictwa w formie ETF są dostępne od 2004 r.), który daje amerykańskim inwestorom ekspozycję wyłącznie na tamtejszy rynek nieruchomości (zgromadził on dotychczas 14,5 mld USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.