Skip to main content

Van Eck wprowadził na NYSE Arca ETF z ekspozycją na amerykański rynek nieruchomości hipotecznych

17 sierpnia 2011 r. nowojorska spółka Van Eck Global wprowadziła na elektroniczną platformę NYSE Arca Market Vectors Mortgage REIT Income ETF.

Fundusz ten oferuje bezpośrednią ekspozycję na amerykański rynek nieruchomości hipotecznych. Jego celem inwestycyjnym jest naśladowanie wyników ważonego kapitalizacją indeksu Market Vectors Global Mortgage REITs. Uczestnikami tego indeksu mogą być publiczne podmioty, które co najmniej 50% swoich przychodów generują z funduszy nieruchomości hipotecznych (mortgage REITs). Dotyczy to przedsiębiorstw i trustów (funduszy), które są zaangażowane głównie w zakup i obsługę komercyjnych lub mieszkaniowych kredytów hipotecznych lub papierów wartościowych związanych z kredytami hipotecznymi. W przeciwieństwie do innych indeksów stosowanych przez fundusze ETF posiadające podobną ekspozycję, indeks Market Vectors Global Mortgage REITs nie obejmuje akcji spółek finansowania hipotecznego, ani stowarzyszeń oszczędnościowych. W portfelu indeksu przeważają spółki o średniej kapitalizacji (od 1 do 5 mld USD) – w końcu lipca br. stanowiły one 50,8% jego kapitalizacji. W dniu 28 października w portfelu funduszu znajdowało się 25 składników – największe udziały posiadały walory: Annaly Capital Management Inc NLY US (19,58%), American Capital Agency Corp AGNC US (12,46%) i Chimera Investment Corp CIM US (7,87%).

Wskaźnik kosztów brutto (gross expense ratio) funduszu wynosi 0,52% w skali roku, a kosztów netto (net expense ratio) 0,40%. Fundusz zamierza wypłacać dochody swoim uczestnikom co kwartał.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.