Skip to main content

Trzy społecznie odpowiedzialne fundusze ETF na NYSE Arca

Na amerykańskim parkiecie NYSE Arca zadebiutowały trzy fundusze zarządzane przez Pax World Management LLC, których wspólną cechą jest uwzględnianie przy kryteriach doboru walorów do portfela inwestycyjnego czynników związanych z odpowiedzialnym inwestowaniem.

19 maja utworzony został ESG Shares® North America Sustainability Index ETF replikuje zachowanie stworzonego przez KLD Research & Analytics, Inc. indeksu FTSE KLD North America Sustainability Index. Indeks ten obejmuje spółki z USA i Kanady, które spełniają w swojej działalności określone przez KLD kryteria tzw. zrównoważonego inwestowania (sustainable investing) dotyczące ochrony środowiska, ochrony socjalnej pracowników oraz zarządzania. Koszty funduszu wynoszą 0,50% – są więc zbliżone do innych funduszy ETF realizujących zasady odpowiedzialnego społecznie inwestowania.

25 maja uruchomiony został fundusz o podobnym charakterze – ESG Shares® Europe Asia Pacific Sustainability Index ETF – który inwestuje w spółki europejskie, azjatyckie i z regionu Pacyfiku spełniające ww. warunki. Replikuje on indeks FTSE KLD Europe Asia Pacific Sustainability Index. Koszty tego podmiotu wynoszą 0,55%.

Z kolei 21 maja rozpoczął działalność ESG Shares® FTSE Environmental Technologies (ET50) Index ETF. Naśladuje on notowania indeksu FTSE ET50 Index, w skład którego wchodzi 50 największych na świecie spółek określanych jako “pure-play”, czyli takich, których podstawowa działalność polega na rozwijaniu technologii służących ochronie środowiska naturalnego (w obszarach m.in. alternatywnej energii, efektywnego wykorzystania energii, kontroli zanieczyszczeń oraz odzyskiwania odpadów). Koszty funduszu wynoszą 0,55%.

Trzy ww. fundusze są pierwszymi z serii podmiotów „ESG Shares”, które zamierza uruchomić Pax World.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.