Skip to main content

Trzy obligacyjne fundusze ETF Charles Schwab na NYSE Arca

5 sierpnia na NYSE Arca – platformie należącej do NYSE Euronext przeznaczonej m.in. do obrotu tytułami uczestnictwa exchange-traded funds – zadebiutowały trzy nowe obligacyjne, niskokosztowe ETF-y sponsorowane przez Charles Schwab Investment Management.

Schwab U.S. TIPS ETF dąży do naśladowania Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) to emitowane publicznie przez amerykański Skarb Państwa papiery dłużne, które generują kapitał i płatności odsetkowe mające chronić inwestorów przez inflacją. Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index jest indeksem ważonym kapitalizacją i zawiera obligacje o terminie zapadalności przynajmniej 1 rok, mające rating inwestycyjny i o wartości nominalnej minimum 250 mln USD. Obecnie w portfelu indeksu znajduje się 29 rodzajów obligacji. Koszty funduszu (expense ratio) wynoszą 0,14% w skali roku – to nieco mniej niż średnie koszty podobnych instrumentów (według Strategic Insight w przypadku U.S. TIPS ETFs wynoszą one 0,20%) oraz wyraźnie mniej niż średnie koszty tradycyjnych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa w TIPS (0,90%).

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF replikuje Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Fundusz inwestuje w amerykańskie obligacje skarbowe denominowane w USD, o pozostającym terminie do wykupu od roku do trzech lat, posiadające rating inwestycyjny i o wartości nominalnej minimum 250 mln USD. Obecnie w portfelu indeksu znajduje się 30 rodzajów obligacji. Koszty funduszu (expense ratio) wynoszą 0,12% w skali roku – to znacznie mniej niż średnie koszty ETF-ów inwestujących w krótkoterminowe amerykańskie papiery skarbowe (według Strategic Insight wynoszą one 0,38%) oraz niż średnie koszty tradycyjnych funduszy inwestycyjnych posiadających w portfelu tego rodzaju instrumenty finansowe (0,54%).

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF odzwierciedla wyniki Barclays Capital U.S. 3-10 Year Treasury Bond Index. Fundusz inwestuje w amerykańskie obligacje skarbowe denominowane w USD, o pozostającym terminie do wykupu od trzech do dziesięciu lat, posiadające rating inwestycyjny i o wartości nominalnej minimum 250 mln USD. Obecnie w portfelu indeksu znajduje się 31 rodzajów obligacji. Koszty funduszu (expense ratio) wynoszą 0,12% w skali roku – to mniej niż średnie koszty ETF-ów inwestujących w amerykańskie papiery skarbowe (według Strategic Insight wynoszą one 0,38%) oraz niż średnie koszty tradycyjnych funduszy inwestycyjnych posiadających w portfelu tego rodzaju instrumenty finansowe (0,80%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.