Skip to main content

Trzy obligacyjne ETF-y Russell Investments na giełdzie w Sydney

W pierwszej połowie marca 2012 r. spółka Russell Investments wprowadziła do obrotów na giełdzie w Sydney (Australian Stock Exchange – ASX) trzy dłużne fundusze ETF oferujące ekspozycję na trzy różne segmenty tamtejszego rynku obligacji.

Russell Australian Government Bond ETF to fundusz naśladujący zachowanie indeksu DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index. Indeks ten obejmuje przeważnie australijskie obligacje skarbowe (Australian Commonwealth Government fixed income securities) o stałym oprocentowaniu charakteryzujące się wysoką wartością rynkową (minimalna wartość emisji nie może być mniejsza niż 1 mld AUD) i największą płynnością oraz o okresie do wykupu zbliżonym do 10 lat (ale nie mniejszym niż 5 lat); w końcu maja w portfelu funduszu znajdowało się 7 obligacji. Wagi wszystkich obligacji znajdujących się w portfelu są docelowo równe, co zapobiega przeważaniu instrumentów o największej kapitalizacji. Średni kupon portfela obligacji funduszu w dniu 19 lipca wynosił 5,13%, stopa zwrotu w terminie do wykupu 2,63%, a zmodyfikowane duration 6,04 lat. Fundusz wypłaca dochody co kwartał. Koszty zarządzania wynoszą 0,24% w skali roku.

Russell Australian Semi-Government Bond ETF to fundusz replikujący wyniki indeksu DBIQ 0-5 year Australian Semi-Government Bond Index. Indeks ten obejmuje głównie australijskie obligacje quasi-skarbowe (Australian Semi-Government fixed income securities), czyli obligacje emitowane przez posiadające odpowiednie uprawnienia australijskie agencje rządowe. Są to instrumenty o stałym oprocentowaniu, charakteryzujące się wysoką wartością rynkową (minimalna wartość emisji nie może być mniejsza niż 1 mld AUD) i największą płynnością oraz o okresie do wykupu zbliżonym do 5 lat (ale nie mniejszym niż rok); w końcu maja w portfelu funduszu znajdowało się 10 obligacji. Wagi wszystkich obligacji znajdujących się w portfelu są docelowo równe, co zapobiega przeważaniu instrumentów o największej kapitalizacji. Średni kupon portfela obligacji funduszu w dniu 19 lipca wynosił 5,88%, stopa zwrotu w terminie do wykupu 3,26%, a zmodyfikowane duration 3,58 lat. Fundusz wypłaca dochody co kwartał. Koszty zarządzania wynoszą 0,26% w skali roku.

Russell Australian Select Corporate Bond ETF to fundusz odwzorowujący stopę zwrotu indeksu DBIQ 0-3 year Investment Grade Australian Corporate Bond Index. Indeks ten obejmuje przede wszystkim obligacje korporacyjne australijskich spółek posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, charakteryzujące się wysoką wartością rynkową (minimalna wartość emisji nie może być mniejsza niż 100 mln AUD) i największą płynnością oraz o okresie do wykupu od roku do około trzech lat; w końcu maja w portfelu funduszu znajdowało się 10 obligacji czterech australijskich banków. Wagi wszystkich obligacji znajdujących się w portfelu są docelowo równe, co zapobiega przeważaniu instrumentów o największej kapitalizacji. Średni kupon portfela obligacji funduszu w dniu 19 lipca wynosił 6,02%, stopa zwrotu w terminie do wykupu 3,60%, a zmodyfikowane duration 1,83 lat. Fundusz wypłaca dochody co kwartał. Koszty zarządzania wynoszą 0,28% w skali roku.

Nowe fundusze ETF uzupełniły skromną jak dotychczas ofertę Russell Investments na rynku australijskim, która obejmowała jedynie dwa akcyjne ETF-y: Russell Australian Value ETF oraz Russell High Dividend Australian Shares ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.