Skip to main content

Trzy obligacyjne ETF-y PIMCO z ekspozycją na rynki Australii, Kanady i Niemiec

Na początku listopada 2011 r. spółka PIMCO wprowadziła na platformę NYSE Arca trzy obligacyjne fundusze ETF dające inwestorom ekspozycję na rynki instrumentów dłużnych w państwach charakteryzujących się względnie dobrą sytuacją finansową w gronie krajów rozwiniętych (zarówno dzięki czynnikom zewnętrznym jak i wewnętrznym) – Australii, Kanadzie i w Niemczech. Australia była i wciąż pozostaje jednym z największych na świecie eksporterów towarów i jest istotnym partnerem handlowym państw wschodzących w Azji. Jest także obecnie jednym z krajów (zarówno wśród państw rozwiniętych jak i rozwijających się), którego waluta oferuje wysokie stopy zwrotu. Kanada jest jednym z największych eksporterów produktów rolnych, surowców naturalnych i ropy, charakteryzuje się historycznie niskim poziomem zadłużenia, rosnącą gospodarką i ostrożnym zarządzaniem fiskalnym. Z kolei Niemcy umiejętnie walczą z kryzysem finansowym oraz są drugim największym na świecie eksporterem i największą gospodarką w Europie. Wszystkie trzy ETF-y oferują ekspozycję na obligacje rządowe poszczególnych krajów, natomiast w przypadku funduszy zorientowanych na rynek niemiecki i australijski także na rynek obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym.

PIMCO Australia Bond Index Fund replikuje BofA Merrill Lynch Diversified Australia Bond Index. Indeks ten obejmuje duże emisje obligacji rządowych emitowanych publicznie, denominowanych w dolarach australijskich, posiadających rating inwestycyjny, w tym obligacji typu sovereign, obligacji quasi-rządowych, obligacji korporacyjnych i sekurytyzowanych, stałoprocentowych, o przynajmniej rocznym terminie do wykupu. W końcu 2011 r. w portfelu funduszu dominowały obligacje o terminie wykupu od 5 do 10 lat (35%), od 1 do 3 lat (27%) i od 3 do 5 lat (26%). Całkowite koszty (total expenses) funduszu w skali roku wynoszą 0,51%.

PIMCO Canada Bond Index Fund replikuje BofA Merrill Lynch Diversified Canada Bond Index. Indeks ten obejmuje duże emisje obligacji rządowych emitowanych publicznie, denominowanych w dolarach kanadyjskich, posiadających rating inwestycyjny, zarówno obligacji typu sovereign, jak I obligacji quasi-rządowych, stałoprocentowych, o przynajmniej rocznym terminie do wykupu. W końcu 2011 r. w portfelu funduszu dominowały obligacje o terminie wykupu powyżej 20 lat (31%), od 5 do 10 lat (29%) i od 1 do 3 lat (15%). Całkowite koszty (total expenses) funduszu w skali roku wynoszą 0,52%.

PIMCO Germany Bond Index Fund replikuje BofA Merrill Lynch Diversified Germany Bond Index. Indeks ten obejmuje duże emisje obligacji rządowych emitowanych publicznie, denominowanych w euro, posiadających rating inwestycyjny, w tym obligacji typu sovereign, obligacji quasi-rządowych, obligacji korporacyjnych i sekurytyzowanych, stałoprocentowych, o przynajmniej rocznym terminie do wykupu. W końcu 2011 r. w portfelu funduszu dominowały obligacje o terminie wykupu od 1 do 3 lat (43%), od 5 do 10 lat (24%) i od 3 do 5 lat (23%). Całkowite koszty (total expenses) funduszu w skali roku wynoszą 0,49%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.