Skip to main content

Trzy nowe ETF-y Van Eck Global

Jeden z czołowych amerykańskich dostawców funduszy ETF – spółka Van Eck Global – uruchomiła w kwietniu trzy nowe fundusze ETF. Dwa z nich to akcyjne ETF-y z ekspozycją na małe spółki niemieckie i rosyjskie, zaś jeden to dłużny ETF.

4 kwietnia na NYSE Arca zadebiutował Market Vectors Germany Small-Cap ETF. Fundusz ten dąży do jak najbardziej wiernego odzwierciedlenia wyników indeksu Market Vectors Germany Small-Cap, który obejmuje publiczne spółki posiadające siedzibę w Niemczech, notowane na tamtejszych parkietach (jako pierwsze miejsce notowań) lub generujące minimum 50% przychodów w tym państwie. Indeks ten obejmuje głównie spółki przemysłowe (34,5%), informatyczne (15,8%), sektora konsumpcyjnego (14,9%) i finansowe (12,5%) (stan na 8 marca br.). W dniu 7 czerwca w skład portfela funduszu wchodziły walory 94 firm – największe udziały miały spółki: Tognum (4,46%), MTU Aero Engines Holdings (4,42%) i Simrise (4,24%). Wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) funduszu wynosi 0,55%.

13 kwietnia został uruchomiony Market Vectors Russia Small-Cap ETF. Replikuje on indeks Market Vectors Russia Small-Cap. Grupuje on publiczne spółki posiadające siedzibę w Rosji, notowane na tamtejszych parkietach (jako pierwsze miejsce notowań) lub generujące minimum 50% przychodów w Rosji. Indeks ten zapewnia inwestorom w większym stopniu ekspozycję na tamtejsze spółki wzrostowe, natomiast w mniejszym stopniu na firmy cykliczne. W strukturze sektorowej indeksu dominują przedsiębiorstwa sektora użyteczności publicznej (17,8%), sektorowe (17,8%), energetyczne (17,5%) i przemysłowe (14,6%) (stan na 13 kwietnia). W dniu 7 czerwca w skład portfela funduszu wchodziły walory 36 firm – największe udziały miały spółki: Pharmstandard (7,98%), LSR Group OJSC (7,65%), O’Key Group (6,91%) i Transneft (6,74%). Wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) funduszu wynosi 0,67%.

25 kwietnia rozpoczęły się notowania funduszu Market Vectors Investment Grade Floating Rate ETF. Naśladuje on zachowanie indeksu Market Vectors Investment Grade Floating Rate publikowanego przez 4-asset management GmbH. Jego portfel składa się z denominowanych w USD skryptów dłużnych o zmiennym oprocentowaniu (floating rate notes, floaters) emitowanych przez przedsiębiorstwa o ratingu inwestycyjnym (nadanym przez co najmniej jedną z trzech agencji: Moody’s, Fitch i Standard & Poor’s) – tzn. BBB-/Baa3 lub wyższym. Wysokość kuponów tych papierów jest zależna od wysokości stawki LIBOR 3M. W dniu 8 czerwca w skład portfela funduszu wchodziły obligacje 24 firm – największe udziały miały papiery: Wells Fargo (9,82%), Morgan Stanley (9,65%), Royal Bank of Scotland (4,69%), Citigroup (4,67%) i Credit Agricole (4,64%). Pod względem jakości kredytowej w portfelu Market Vectors Investment Grade Floating Rate ETF przeważają instrumenty o ratingu Aa2 (22,0%), Aa3 (15,0%) i A2 (10,2%).Z kolei w ujęciu sektorowym zdecydowanie dominują obligacje spółek sektora finansowego (94,9%) (wszystkie dane z 8 czerwca). Fundusz będzie wypłacał dywidendę co miesiąc. Wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) funduszu wynosi 0,19%. Instrument ten jest już 33 ETF-em w ofercie Van Eck Global i siódmym dłużnym funduszem ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.