Skip to main content

Trzy nowe dłużne ETF-y iShares

Światowy lider rynku funduszy ETF – spółka iShares należąca do BlackRock – uruchomiła trzy nowe instrumenty finansowe powiązane z indeksami rynku papierów dłużnych.

20 maja 2011 r. na platformie elektronicznej NYSE Arca zadebiutowały dwa ETF-y, których wyniki są powiązane ze stopą inflacji. Dla funduszu iShares Global Inflation-Linked Bond Fund benchmarkiem jest indeks BofA Merrill Lynch Global Diversified Inflation-Linked. Daje on ekspozycję na rynki obligacji powiązanych z inflacją w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech i Brazylii. Według BlackRock to pierwszy tego rodzaju instrument finansowy na rynku ETF-ów. W dniu 4 sierpnia największy udział w portfelu funduszu posiadały papiery amerykańskie (34,3%), brytyjskie (19,6%), francuskie (10,7%), brazylijskie (10,3%) oraz włoskie (6,2%). Były to przede wszystkim obligacje o zapadalności od 1 do 5 lat (39,2%), od 5 do 10 lat (20,7%), od 15 do 20 lat (15,3%) i powyżej 25 lat (11,2%). Średnia ważona zapadalność instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu funduszu w dniu 4 sierpnia wynosiła 11,5 roku, a średni ważony kupon 2,39%. Były to głównie papiery rządu amerykańskiego (36,8%), posiadające rating AAA (29,1%) oraz bez ratingu (29,6%) (według agencji S&P). Roczna opłata za zarządzanie funduszem wynosi 0,40%.

iShares International Inflation-Linked Bond Fund naśladuje zachowanie indeksu BofA Merrill Lynch Global ex-US Diversified Inflation-Linked. W odróżnieniu od poprzedniego produktu, ten ETF zapewnia ekspozycję na rynki papierów dłużnych powiązanych z inflacją spoza Stanów Zjednoczonych – głównie w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Australii i Brazylii. W dniu 4 sierpnia największy udział w portfelu funduszu posiadały papiery brytyjskie (14,3%), francuskie (12,8%), brazylijskie (12,7%) i włoskie (7,3%). Były to przede wszystkim obligacje o zapadalności od 1 do 5 lat (30,3%), od 5 do 10 lat (28,6%), powyżej 25 lat (10,5%) i od 10 do 15 lat (9,9%). Średnia ważona zapadalność instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu funduszu w dniu 4 sierpnia wynosiła 11,27 roku, a średni ważony kupon 2,73%. Były to głównie papiery bez ratingu (50,0%) oraz posiadające rating AAA (26,8%) (według agencji S&P). Roczna opłata za zarządzanie funduszem wynosi 0,40%.

Oba instrumenty pozwalają inwestorom zabezpieczyć swoje globalne portfele przed rosnącą inflacją w skali globalnej. Ich uzupełnieniem mogą być dwa wcześniej uruchomione ETF-y iShares (Barclays TIPS Bond Fund oraz iShares Barclays 0-5 Year TIPS Bond Fund) dające ekspozycję na rynek amerykańskich TIPS (Treasury Inflation Protected Securities), czyli skarbowych papierów wartościowych indeksowanych do stopy inflacji i w ten sposób chroniących inwestorów przed jej negatywnym wpływem.

17 czerwca na NYSE Arca miało miejsce pierwsze notowanie funduszu iShares Floating Rate Note Fund, który replikuje wyniki indeksu Barclays Capital US Floating Rate Note <5 Years. Indeks ten, ważony kapitalizacją, mierzy wyniki obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich, posiadających rating inwestycyjny, o zmiennym oprocentowaniu i o terminie zapadalności mniejszym niż 5 lat. Aby stać się uczestnikiem indksu obligacje muszą charakteryzować się początkową zapadalnością od 18 miesięcy do 5 lat i muszą pozostawać w indeksie do 1 miesiąca przed datą zapadalności. Według Matta Tuckera z iShares instrument ten może spełniać w portfelach inwestorów wiele funkcji – może np. redukować ekspozycję na ryzyko stopy procentowej lub może być czynnikiem dywersyfikującym tradycyjny portfel instrumentów o stałym dochodzie lub portfel składający się z różnych klas aktywów. W dniu 4 sierpnia największy udział w portfelu funduszu posiadały papiery wyemitowane przez instytucje finansowe (60,1%), spółki przemysłowe (12,7%) i agencje (9,8%). Były to przede wszystkim obligacje o zapadalności od 1 do 5 lat (75,1%). Średnia ważona zapadalność instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu funduszu w dniu 4 sierpnia wynosiła 1,86 roku, a średni ważony kupon 0,85%. Były to głównie papiery posiadające rating A (23,2%), A+ (18,5%), AA (13,2%), AA- (12,8%) i AAA (12,3%) (według agencji S&P). Roczna opłata za zarządzanie funduszem wynosi 0,20%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.