Skip to main content

Trzy nowe dłużne ETF-y Guggenheim z serii BulletShares na NYSE Arca

28 marca 2012 r. spółka Guggenheim Investments uzupełniła swoją ofertę dłużnych funduszy ETF zapewniających ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych o ściśle zdefiniowanej zapadalności (funkcjonują one pod nazwą Guggenheim BulletShares ETFs) o trzy nowe produkty: Guggenheim BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, Guggenheim BulletShares 2019 Corporate Bond ETF i Guggenheim BulletShares 2020 Corporate Bond ETF. Naśladują one zachowanie odpowiednich indeksów (z serii BulletShares USD Corporate Bond opracowanych przez Accretive Asset Management), które obejmują od 70 do 190 różnego rodzaju obligacji korporacyjnych (głównie firm amerykańskich, choć nie tylko) denominowanych w dolarach amerykańskich i posiadających rating na poziomie inwestycyjnym, których wspólną cechą jest to, iż ich efektywna zapadalność (effective maturity) przypada na rok uwidoczniony w nazwie funduszu (czyli odpowiednio w roku 2018, 2019 i 2020); fundusze trzymają te instrumenty w portfelu aż do ich zapadalności – w ostatnich sześciu miesiącach działalności ETF-ów następuje zamiana tych obligacji na gotówkę lub jej ekwiwalenty (np. amerykańskie obligacje skarbowe, papiery komercyjne o ratingu inwestycyjnym). W portfelu każdego z funduszy znajduje się do 50 różnego typu obligacji (fundusz stosuje replikację fizyczną z zastosowaniem metody reprezentatywnej próbki). W końcu marca br. w portfelu funduszu Guggenheim BulletShares 2018 Corporate Bond ETF dominowały obligacje banków (30,37%), spółek branży konsumpcyjnej (niecyklicznych) (20,35%) i firm telekomunikacyjnych (14,84%). W portfelu funduszu Guggenheim BulletShares 2019 Corporate Bond ETF dominowały obligacje banków (21,07%), spółek branży konsumpcyjnej (niecyklicznych) (17,81%), firm energetycznych (16,62%) i firm telekomunikacyjnych (13,18%). W portfelu funduszu Guggenheim BulletShares 2020 Corporate Bond ETF dominowały obligacje banków (29,85%), spółek branży konsumpcyjnej (niecyklicznych) (20,90%), firm energetycznych (9,17%) i firm telekomunikacyjnych (7,26%).

WW. fundusze oferują także możliwość (nie pewność) wypłaty dywidendy co miesiąc oraz wypłatę dywidendy w momencie zakończenia działalności (odpowiednio w okolicach ostatniego dnia danego roku). Wskaźnik kosztów (expense ratio) wszystkich tych funduszy wynosi 0,24% w skali roku.

Guggenheim Investments wcześniej wprowadził na NYSE Arca fundusze o niemal identycznej charakterystyce zapadające w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.