Skip to main content

Trzy nowe akcyjne ETF-y iShares w ofercie BlackRock

12 stycznia 2012 r. globalny lider rynku funduszy ETF – spółka BlackRock – uruchomiła trzy kolejne produkty o charakterze akcyjnym.

iShares MSCI World Index Fund to fundusz, którego celem jest jak najdokładniejsze odwzorowywanie stóp zwrotu indeksu MSCI World. Jest to indeks ważony kapitalizacją, uwzględniający liczbę akcji w wolnym obrocie (free float) obejmujący ok. 1500 walorów, których kapitalizacja stanowi ok. 85% kapitalizacji rynków rozwiniętych. Skład indeksu jest rewidowany co kwartał. W dniu 21 marca 2012 r. dominującymi pozycjami w portfelu funduszu były akcje spółek: Apple (2,23%), Exxon Mobil (1,67%), IBM (0,98%), Microsoft (0,96%), Chevron (0,86%), General Electric (0,85%) i Nestle (0,81%). Pod względem sektorowym dominowały sektory: finansowy (18,81%), technologii informacyjnych (12,79%), energetyczny (11,14%) i przemysłowy (11,07%). W strukturze geograficznej zdecydowanie największy udział w funduszu w końcu 2011 r. posiadały firmy amerykańskie (52,66%); relatywnie duże znaczenie miały również firmy brytyjskie (9,82%), japońskie (9,11%) i kanadyjskie (5,17%). Wskaźnik cena do zysku dla spółek w portfelu indeksu MSCI World wynosił 13,30, wskaźnik cena do wartości księgowej 1,63, a średnia kapitalizacja uczestników 69,35 mld USD. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,24% w skali roku.

iShares MSCI Singapore Small Cap Index Fund to fundusz, który dąży do replikacji wyników indeksu MSCI Singapore Small Cap. Jest to indeks ważony kapitalizacją, uwzględniający liczbę akcji w wolnym obrocie (free float), skupiający akcje blisko 90 spółek (w portfelu funduszu znajduje się ok. 40 spółek) stanowiących ok. 14% dolnej kapitalizacji rynku akcji w Singapurze, dający ekspozycję na rynek małych firm z tego kraju. Skład indeksu jest rewidowany co kwartał. W dniu 21 marca 2012 r. dominującymi pozycjami w portfelu funduszu były akcje: Suntec REIT (7,62%), Capita Commercial Trust (7,44%) i Venture Corp. (4,87%). Pod względem sektorowym dominowały sektory: finansowy (50,25%), przemysłowy (12,84%), podstawowych dóbr konsumpcyjnych (8,25%) i energetyczny (7,52%). Wskaźnik cena do zysku dla spółek w portfelu indeksu MSCI Singapore Small Cap wynosił w końcu 2011 r. 10,40, wskaźnik cena do wartości księgowej 1,01, a średnia kapitalizacja uczestników 1,12 mld USD. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,59% w skali roku.

iShares MSCI Hong Kong Small Cap Index Fund to fundusz, który naśladuje wyniki indeksu MSCI Hong Kong Small Cap. Jest to indeks ważony kapitalizacją, uwzględniający liczbę akcji w wolnym obrocie (free float), obejmujący akcje prawie 120 spółek (w portfelu funduszu znajduje się ok. 50 spółek) stanowiących ok. 14% dolnej kapitalizacji rynku akcji w Hongkongu, oferujący ekspozycję na rynek małych tamtejszych firm. Skład indeksu jest rewidowany co kwartał. W dniu 21 marca 2012 r. dominującymi pozycjami w portfelu funduszu były akcje: Esprit Holdings (6,52%), Vtech Holdings (5,33%), Champion REIT (4,96%) i AAC Technologies Holdings (4,64%). Pod względem sektorowym dominowały sektory: dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (42,18%), finansowy (19,41%), przemysłowy (11,52%) i technologii informacyjnych (10,08%). Wskaźnik cena do zysku dla spółek w portfelu indeksu MSCI Hong Kong Small Cap wynosił w końcu 2011 r. 10,20, wskaźnik cena do wartości księgowej 1,02, a średnia kapitalizacja uczestników 1,26 mld USD. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,59% w skali roku.

Tytuły uczestnictwa wszystkich ww. funduszy ETF znajdują się w obrocie na rynku NYSE Arca.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.