Skip to main content

Trzy lata nieprzerwanych napływów kapitału netto do funduszy ETF i instrumentów typu ETP

Według wstępnego raportu opublikowanego przez spółkę ETFGI – niezależną brytyjską firmą badawczą i konsultingową monitorującą światowy rynek funduszy ETF i instrumentów typu ETP (exchange-traded product) – w styczniu do ww. instrumentów finansowych napłynęło netto aż 62,13 mld USD (to także rekordowa wartość dla stycznia). Tym samym już 36. miesiąc z rzędu globalny rynek ETF-ów i ETP odnotował dodatni bilans sprzedaży i odkupień.

Zdecydowanie największą popularnością cieszyły się akcyjne ETF/ETP (+46,00 mld USD) – wśród nich instrumenty z ekspozycją na rynek północnoamerykański zgromadziły 20,06 mld USD, z ekspozycją na rynki w regionie Azji i Pacyfiku 9,63 mld USD, z ekspozycją globalną (bez Stanów Zjednoczonych) 6,16 mld USD, z ekspozycją na rynki wschodzące 4,32 mld USD, z ekspozycją na rynek globalny 3,13 mld USD, a z ekspozycją na rynek europejski 3,03 mld USD. Jedynie akcyjne fundusze ETF i instrumenty typu ETP powiązane z indeksami rynków bliskowschodniego i afrykańskiego odnotowały odpływ netto środków finansowych w wysokości 326 mln USD. Również pozostałe główne kategorie produktów indeksowych notowanych na światowych giełdach mogły pochwalić się znakomitymi rezultatami sprzedażowymi w ujęciu netto: instrumenty z ekspozycją na rynek papierów o stałym dochodzie pozyskały 13,13 mld USD, aktywnie zarządzane ETF-y i ETP przyciągnęły 1,51 mld USD, a do instrumentów towarowych napłynęło 987 mln USD.

Zdaniem Deborah Fuhr – współzałożycielki i partnera zarządzającego w ETFGI – inwestorzy faworyzowali w styczniu instrumenty akcyjne w stosunku do towarowych i dłużnych, gdyż rynki akcji znakomicie rozpoczęły rok 2017. Rynki rozwinięte poza Stanami Zjednoczonymi oraz rynki wschodzące zakończyły miniony miesiąc wzrostami (odpowiednio) o 3,2% i 5,1%, podczas gdy indeksy S&P 500 i Dow Jones Industrial Average wzrosły o 1,9% i 0,6%.

Najwięcej nowego kapitału zdołały pozyskać instrumenty oferowane przez amerykańskich gigantów rynku zarządzania aktywami: BlackRock (fundusze ETF dystrybuowane pod marką iShares) (+19,19 mld USD) oraz Vanguard (+15,93 mld USD). Na podium znalazła się także Nomura Asset Management z rezultatem +4,20 mld USD.

W końcu stycznia łączna wartość aktywów ulokowanych w funduszach ETF i instrumentach typu ETP na świecie osiągnęła kolejny rekordowy poziom 3689 mld USD – o 143 mld USD wyższy niż w końcu grudnia 2016 r. Najwyższe w historii poziomy aktywów ETF-ów i ETP zanotowano również na rynku amerykańskim (2641 mld USD), europejskim (598,76 mld USD), w regionie Azji i Pacyfiku (bez Japonii) (132,87 mld USD) oraz w Kanadzie (88,84 mld USD). Ogółem na świecie funkcjonuje 6670 ETF-ów i ETP posiadających w sumie 12 588 linii notowań. Instrumenty te znajdują się w obrocie na 65 giełdach w 53 państwach. Dostawcami tych produktów są obecnie 293 podmioty.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.